خرید هاست ویندوز ایران و اروپا

هاست ویندوز، هاستی که سیستم عامل آن ویندوز است و از زبا‌ن‌های برنامه‌نویسی ASP و net core. پشتیبانی می‌کند. برتینا سرویس‌های هاست ویندوز را در دو موقعیت ایران و اروپا با بالاترین کیفیت و سرعت ارائه می‌دهد. 

خرید هاست ویندوز ایران و اروپا
سرویس مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات انتخاب کنید

جهت مشاهده جدول مقایسه پلن‌های سرویس هاست ویندوز می‌توانید به پایین همین صفحه مراجعه فرمایید.

پکیج نقره‌ای

IRWindows 3
82 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۱۶ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج نقره‌ای

IRWindows 3
82 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۱۶ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain

پکیج طلایی

IRWindows 4
106 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
مشاهده سایر امکانات...

پکیج طلایی

IRWindows 4
106 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین بازگشت وجه
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain
ویژه

پکیج پلاتینیوم

IRWindows 5
182 هزار تومان     ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWindows 5
182 هزار تومان     ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRWindows 6
300 هزار تومان     ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRWindows 6
300 هزار تومان     ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain

پکیج الماس

IRWindows 7
540 هزار تومان     ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس

IRWindows 7
540 هزار تومان     ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain

پکیج الماس پلاس

IRWindows 8
868 هزار تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس پلاس

IRWindows 8
868 هزار تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain

پکیج نقره ای

Windows2
55 هزار تومان ماهیانه
 • ۲۰۰ مگابایت حجم
 • ۱۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج نقره ای

Windows2
55 هزار تومان ماهیانه
 • ۲۰۰ مگابایت حجم
 • ۱۲ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain

پکیج طلایی

Windows3
82 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج طلایی

Windows3
82 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
 • Addon Domain

پکیج پلاتینیوم

Windows4
106 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

Windows4
106 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
ویژه

پکیج پلاتینیوم پلاس

Windows5
182 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۱۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم پلاس

Windows5
182 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۱۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج الماس

Windows6
300 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس

Windows6
300 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج الماس پلاس

Windows7
540 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس پلاس

Windows7
540 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
ویژگی‌های خرید هاست ویندوز برتینا

ویژگی‌های خرید هاست ویندوز برتینا

تجربه قدرت میزبانی ویندوز را تجربه کنید

هاست ویندوز برتینا با کنترل پنل قدرتمند Plesk Obsidian و دیتابیس SQL Server ارائه می‌شود و دارای عملکرد بالا، آپتایم ۹۹.۹٪ و پشتیبانی ۲۴ ساعته است.

مزایای هاست ویندوز برتینا

کنترل پنل مدیریت سرور

تمامی سرویس‌های برتینا دارای کنترل پنل مدیریت است که به شما امکان مدیریت آسان هاست و منابع را می‌دهد.

امنیت داده‌ها

مانیتورینگ ۲۴ ساعته توسط بروزترین سیستم‌های امنیتی و متخصصین مجموعه، امنیت بالای سرورها و دیتاسنتر را تضمین می‌کند.

دیتاسنتر در مجموعه

بهره‌مندی از دیتاسنتر اختصاصی مجهز و منابع به روز در محل شرکت، یکی از دلایل ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بالا است.

بکاپ‌گیری سه لایه

به صورت مستمر از تمامی سرورها، در سه لایه مختلف بکاپ تهیه و ذخیره میگردد و جای هیچگونه نگرانی بابت از بین رفتن اطلاعات وجود ندارد.

پشتیبانی ۷×۲۴

متخصصین برتینا به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته و در ۳۶۵ روز سال پاسخگوی مشکلات و سوالات شما هستند.

ارائه خدمات به صورت مستقیم

برتینا کاملا به‌ صورت مستقیم سرویس‌های خود را ارائه می‌دهد و نماینده یا Reseller شرکت‌های خارجی نیست.

پشتیبانی از تمامی فریم‌ورک‌ها

سرویس‌های هاست ویندوز برتینا از تمامی فریم‌ورک‌های روز دنیا و همچنین نسخه‌های قدیمی‌تر پشتیبانی می‌کند.

اکانت FTP

جهت انتقال ایمن و سریع اطلاعات در فضای اینترنت بر روی تمامی سرویس‌ها اکانت FTP فعال است.

وب اپلیکیشن فایروال

با کمک وب اپلیکیشن فایروال (WAF)، لایه‌های امنیتی برای وبسایت شما ایجاد می‌شود و در برابر حملات سایبری ایمن می‌ماند.

پخش ویدیو

سرویس هاستینگ ویندوز چیست؟

در این ویدیو به صورت ساده، خدمات ارائه شده در قالب سرویس هاستینگ و مشخصات یک سرویس پایدار و مناسب نمایش داده شده است.

مشاهده دمو Plesk

در لینک زیر می‌توانید پنل دمو پلسک برای سرویس هاست ویندوز برتینا را مشاهده نموده و امکانات متنوع و پیشرفته آن را بررسی نمایید.

تصویر دمو پنل پلسک

پرسش‌های متداول

سرویس‌های هاست ویندوز برتینا از پنل قدرتمند و بروز پلسک استفاده می‌کنند.

این پنل قابلیت‌های مختلفی از جمله مدیریت App Pool را ارائه می‌دهد و در عملکرد کلی تفاوتی با  پنل‌های هاست لینوکس ندارد.

در سرویس‌های میزبانی وب، تمامی تنظیمات و مدیریت کلی سرور توسط متخصصان فنی سرور و دیتاسنتر انجام می‌شود و منابع سرور به صورت اشتراکی به کاربران ارائه می‌شود.

در سرور‌های مجازی، منابع اختصاصی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و سیستم عامل مورد نظر نیز بر روی سرور مجازی نصب می‌شود؛ اما تمامی تنظیمات و مدیریت سرور برعهده کاربر است.

تفاوت هاست ویندوز و هاست لینوکس در نوع سیستم‌ عامل نصب شده بر روی سرور است. هاست لینوکس از زبان‌های برنامه‌نویسی Perl ،Python ،‌PHP و CGI و دیتابیس My SQL پشتیبانی می‌کند و هاست ویندوز از زبان‌های برنامه‌نویسی ASP/.NET و دیتابیس MS-SQL Server  پشتیبانی می‌کند.‌

بله.

سیستم عامل رایانه شما ارتباطی با سیستم عامل سرور ندارد و به راحتی می‌توانید با هر سیستم عاملی از هاست ویندوز استفاده کنید.

در هاست ویندوز، شما امکان دسترسی و مدیریت از طریق کنترل پنل‌های مبتنی بر وب را دارید.

نام دامنه همان آدرس اصلی وبسایت و نشان‌دهنده هویت آن است.

شما می‌توانید نام دامنه مد نظر خود را از اینجا انتخاب و به سبد خرید خود اضافه کنید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط تلفنی با مشاوران برتینا می‌توانید در روزهای کاری از ساعت ۹ الی ۱۷ با شماره تماس ۰۲۱-۶۱۰۶۴ داخلی ۶۱۳ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید از اینجا نسبت به ارسال تیکت برای دپارتمان مورد نظر خود اقدام کنید.

جهت تمدید سرویس یا دامنه خود می‌توانید از طریق ناحیه کاربری برتینا و بخش سرویس‌های من اقدام کنید.

همچنین ۷ روز مانده به موعد تمدید سرویس یا دامنه، صورتحساب مربوطه در پنل کاربری شما به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

مقایسه پلن‌های هاست ویندوز برتینا

ویژگی‌ها
IRWindows3
697 هزار تومان سالانه
ثبت سفارش
IRWindows4
106 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
IRWindows5
182 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
Windows3
697 هزار تومان سالانه
ثبت سفارش
Windows4
106 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
Windows5
182 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
فضای هاست
۵۰۰ مگابایت
۱ گیگابایت
۲ گیگابایت
۵۰۰ مگابایت
۱ گیگابایت
۲ گیگابایت
پهنای باند ماهانه
۱۶ گیگابایت
ترافیک نامحدود
۶۰ گیگابایت
۴۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
۱۶۰ گیگابایت
Addon domain
0
1
2
0
1
2
دیتاسنتر
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
حساب کاربری ایمیل
کاربران FTP/SFTP
دیتابیس My SQL
پشتیبانی 24 ساعته
چرا برتینا
برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در ۷ روز هفته را کاملا بدون هیچگونه محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4.9 / 5. تعداد آراء 122

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید

هاست ویندوز چیست؟

میزبانی ویندوز یکی از انواع سرویس‌های میزبانی وب است که سیستم‌عامل سرور آن، ویندوز است. ویندوز یکی از آشناترین و محبوب‌ترین سیستم‌عامل‌های جهان است. یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب سیستم‌عامل ویندوز، ابزارهای وابسته به این سیستم‌عامل است که بهترین عملکرد را به کاربران ارائه می‌دهد.

با خرید هاست ویندوز، شما لازم نیست در صورت بروزرسانی سیستم‌عامل یا برنامه‌های مرتبط، نگران از دست رفتن داده‌ها و اطلاعات خود باشید؛ به این دلیل که تمامی برنامه‌ها مربوط به یک شرکت است. هاست ویندوز از انواع زبان‌های برنامه‌نویسی مانند ASP.NET و PHP و پایگاه‌های داده مانند SQL Server و MySQL پشتیبانی می‌کند.

کنترل‌پنل‌ میزبانی ویندوز

کنترل‌پنل پلسک (Plesk) یکی از محبوب‌ترین کنترل‌پنل‌های مدیریت هاست‌ ویندوز است. پلسک با سیستم‌های مدیریت محتوا (CMS) مانند وردپرس، دروپال و جوملا سازگار است.

در هاست ویندوز برتینا، کنترل‌پنل پلسک به صورت پیش‌فرض برای مدیریت وب‌سایت‌ها و ایمیل‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این کنترل پنل، می‌توانید وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که روی هاست خود نصب کرده‌اید، را مدیریت کنید. 

کنترل‌پنل پلسک، رابط کاربری ساده و کاربرپسندی دارد که به کاربران امکان مدیریت ساده و راحت را می‌دهد. بطور کلی، کنترل پنل پلسک یک ابزار قدرتمند برای مدیریت هاست ویندوز است که بسیاری از کاربران میزبانی وب از آن استفاده می‌کنند.

افزایش سرعت و بهینه‌سازی هاست‌های ویندوز

برای افزایش سرعت و بهینه‌سازی هاست ویندوز، چند راه وجود دارد:

ذخیره‌سازی: ذخیره‌سازی روشی است که می‌تواند با ذخیره داده‌هایی که به صورت مکرر به آن‌ها نیاز دارید در یک کش، به سرعت بارگذاری وب‌سایت کمک کند که این داده‌ها شامل فایل‌های HTM ، CSS، و جاوا اسکریپت می‌شود. 

بهینه‌سازی پایگاه داده: بهینه‌سازی پایگاه داده شما، می‌تواند به کاهش زمان بارگذاری صفحه و بهبود عملکرد کلی وب سایت کمک کند.

تنظیم سرور: تنظیم سرور شامل بهینه‌سازی تنظیمات سرور برای بهبود عملکرد وب سایت است؛ مانند تنظیم تخصیص حافظه سرور، بهینه‌سازی عملکرد دیسک سرور و تنظیم تنظیمات شبکه سرور.

کاهش درخواست‌های HTTP: کاهش تعداد درخواست‌های HTTP ارائه شده توسط وب سایت شما، می‌تواند به بهبود زمان بارگذاری صفحه کمک کند که شامل مواردی مانند ترکیب چند فایل CSS و جاوا اسکریپت در یک فایل واحد، کاهش اندازه تصاویر و استفاده از CSS sprites برای کاهش تعداد تصاویر بارگذاری شده، می‌شود. 

ویژگی‌ها و مزایای هاست ویندوز

پشتیبانی از فناوری‌های مایکروسافت: میزبانی ویندوز بطور خاص برای پشتیبانی از فناوری‌های مایکروسافت، مانند ASP.NET، .NET Core، Visual Basic، C و MS SQL Server طراحی شده است. همین موضوع باعث می‌شود که میزبانی ویندوز برای صاحبان وب‌سایت‌هایی که نیاز به استفاده از این فناوری دارند، گزینه ایده‌آلی باشد. 

محیطی آشنا برای کاربران: بسیاری از کاربران با سیستم‌عامل ویندوز آشنایی دارند و هاست ویندوز محیطی مشابه را برای آن‌ها، فراهم می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاربران کمک کند که با مدیریت حساب میزبانی و وب سایت خود، احساس راحتی بیش‌تری داشته باشند.

استفاده آسان از کنترل‌پنل: هاست ویندوز معمولاً دارای یک کنترل‌پنل مانند Plesk یا WebsitePanel است که کاربران می‌توانند به راحتی حسابٰ‌های ایمیل، حساب‌های FTP و پایگاه‌های داده را از کنترل‌پنل ایجاد و مدیریت کنند.

امنیت بالا: میزبانی ویندوز، شامل چند ویژگی امنیتی مانند بروزرسانی نرم‌افزار منظم، نظارت بر سرور و محافظت از فایروال است که به حفظ امنیت وب‌سایت‌ها و داده‌ها در برابر حملات کمک می‌کند.

زبان‌های برنامه‌نویسی: علاوه بر فناوری‌های مایکروسافت، میزبانی ویندوز از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند ASP و Net Core. نیز پشتیبانی می‌کند.

چگونه امنیت هاست ویندوز را افزایش دهیم؟

استفاده از رمزعبور قوی: رمزعبور قوی اولین اقدام برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به میزبانی شما است که شما می‌توانید با استفاده از ترکیب حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترهای خاص برای ایجاد یک رمز عبور امن، استفاده کنید.

نصب فایروال: فایروال می‌تواند با مسدود کردن ترافیک ورودی از آدرس‌های IP مشکوک از حساب میزبانی شما محافظت کند. 

بروزرسانی نرم‌افزارها: بروزرسانی نرم‌افزار برای حفظ امنیت حساب میزبانی شما مهم است. بروزرسانی‌ها شامل بروزرسانی نرم‌افزارهای وب‌سایت، برنامه‌ها و یا افزونه‌هایی است که شما از آن‌ها استفاده می‌کنید. 

فعالسازی پشتیبان‌گیری خودکار: پشتیبان‌گیری منظم برای محافظت از داده‌های وب‌سایت شما در صورت بروز مشکل و اختلالات امنیتی ضروری است. بیش‌تر ارائه‌دهندگان میزبانی ویندوز، گزینه‌های پشتیبان‌گیری خودکار را به کاربران خود ارائه می‌دهند تا در صورت بروز مشکل، نسخه پشتیبان از داده‌های وب‌سایت آن‌ها وجود داشته باشد. 

استفاده از گواهینامه SSL: با رمزگذاری داده‌های کاربران که از طریق اتصال به اینترنت، از سرور به مرورگر کاربر منتقل می‌شود به افزایش امنیت داده‌ها و اطلاعات کاربران خود کمک کنید. گواهی SSL به جلب اعتماد کاربران کمک می‌کند و از اطلاعات حساس آن‌ها مانند اطلاعات خصوصی مالی محافظت می‌کند.

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته